Londra Uluslararası Bal Ödülleri (LIHA 2023) – BALDA MÜKEMMELLİK VE KALİTE YARIŞMASI

YARIŞMANIN KURALLARI

 1. Confexpo Ltd şirketi tarafından düzenlenecek Londra Uluslararası Bal Yarışmasında (LIHA 2023) aşağıdaki ödüller verilecektir:
 2. a) PLATINIUM Kalite Bal Ödülleri 
 3. b) ALTIN Kalite Bal Ödülleri 2023
 4. c) GÜMÜŞ Kalite Bal Ödülleri 2023 
 5. Yarışmanın amacı:
 6. a) Belirli standartlara uygun ürünlerini yasal olarak dağıtan bal üreticilerini, bal işleyicileri ve perakendecileri bilgilendirmek, kullanım ve tüketimin her alanında yüksek kaliteli balı teşvik ederek, ürünlerin marka değerini arttırmak.
 7. b) Yeni ve genç tüketicilere (okullara), profesyonel pasta şeflerine, zanaatçılara, gastronomi ve mutfak sanat okullarına ve restoranlara balın özel değeri, sağlık açısından ve besin değeri özellikleri hakkında bilgi verilmesini teşvik etmek.
 8. c) Tadım farklılıkları bilgisini ilerletmek amacıyla, yüksek kaliteli balın üretilmesinin teşvik edilmesi
 9. Bal üreten herhangi bir ülkeden katılımcılar bu yarışmaya katılabilir.
 10. 6.maddede belirtilen son tarihe kadar, bireysel üreticiler, tüccarlar, yarışmaya katılmak isteyen kooperatifler, buna uygun olarak katılım formlarında bal türlerini sunmalıdır. 6.Maddede belirlenen zaman dilimi içinde; katılımcıların, numuneleri yarışma sekreterliğine teslim edilmek üzere düzenlenmesi kendi sorumluluğundadır.

Yarışmaya katılan her bal türü / ambalajında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

 1. Açık ve okunaklı, büyük harflerle tam ve doğru doldurulmuş katılım formu (dijital ortam veya el yazısıyla). (Okunamayan veya yanlış bilgi içeren formlar diskalifiye nedenidir.).
 1. Yarışmaya katılan her bal türü / ambalajı için 250 ml veya 500 ml kapalı ve düzgün etiketlenmiş dört (4) adet paketlenmiş bal (cam kavanoz veya kutu) olmalıdır.
 1. Yarışmaya katılım için ödeme belgesinin kopyası (İngiltere dışından katılan firmalar için ücret: 250 Euro / İngiltere’ den katılan firmalar için katılım ücreti 250 Euro). Yukarıdakilerin tümü, katılımcının geri kalan maddelerdeki evraklarla birlikte teslim edilmesi gereken ayrı bir mühürlü dosyaya eklenmelidir. Katılımı kolaylaştırmak ve herhangi bir gecikmeyi önlemek için, gerekli belgelerin kopyalarını önceden e-posta ile göndermeniz tavsiye edilir: info@londonhoneyawards.com Yarışma düzenlemelerine uygun olmayan katılımlar çıkarılacaktır.
 1. Onaylanmış bir laboratuvar tarafından kimyasal analiz sertifikası : Şeker (% içerik), Fruktoz, Glikoz, Sükroz, Toplam fruktoz ve glikoz, Nem, Diyastaz aktivitesi (Schade skalası / g), Elektriksel iletkenlik (mS / cm), Polen spektrumu, Hidroksimetilfurfural ( HMF) içeriği (mg / kg).
 1. Organizasyon komitesi, katılım formlarının sunulması için son tarihten sonra gönderilen herhangi bir katılımdan, taşıma sırasında organizasyona katılım malzemelerinin tamamen veya kısmen kaybından, taşıma esnasında sıcaklık değişiklikleri veya şişe kırılması nedeniyle (veya herhangi bir sebeple) numunelerin kimyasal / doğal veya organoleptik bozulması durumlarından sorumlu değildir. Kurye veya nakliye ile ilgili diğer masraflar katılımcıdan veya şirketlerden tahsil edilir. Numunelerin yarışma sekreterliğine teslim edilmesinden ve numunelerin yarışma seçim komitesine sunulmasından sonra, numunelerin düzenini ve bütünlüğünü korumak organizasyon komitesinin sorumluluğundadır.
 1. Yarışmaya katılmak için balların sunumu ve seçimi, hasat dönemine (bal üretim dönemi 2022-2023) dayalı örnekler kullanılarak yapılacaktır. Katılım formlarının son başvuru tarihi 30/04/2023 ve bal örneklerinin son başvuru tarihi 30.04.2023 saat 17.00’dir.

Örneklerin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir:

Ambrosia Quality (London Honey Awards)
 22 Bull Lane, Tottenham, London N18 1RA-UK
Tel: 0044 208 359 1388 (Teslimat Zamanı 9:00-17:00)

 1. Yarışmaya katılacak olan bal örnekleri anonim ve düzgün bir şekilde kodlanarak, ürünü bilmeyen (görmeyen)komiteden bir tadımcıya tatması için sunulacaktır. Bu komite baş tadımcı/ başkan, tadımcı jüriler ve tadım komitesi üyelerinden oluşmaktadır. Komite, her numuneyi ayrı ve nihai toplam notla 0-100 arasında derecelendiren uygun bir değerlendirme formu kullanacaktır. Değerlendirilecek toplam numune sayısına bağlı olarak, ekip başkanı komiteyi alt gruplara ayırabilir ve her alt grup için bir koordinatör atayabilir.
 1. Koordinasyon Komitesi, yarışmayı düzenleyen gruplardan oluşur ve tadım komitesi başkanını seçecek olan bir başkan veya temsilci tarafından yönetilir. Tadım komitesi başkanı da tadım komitesi üyelerini seçer ve işbirliği yapar. Komitenin oluşumuna saygı olarak, kararlar kesindir ve geri alınamaz. Yarışmaya katılan firmalarla herhangi bir ilişkisi olan bir çalışanın – çalışan olarak veya başka türlü – katılımı yasaktır.
 1. Her numunenin derecelendirmesi, seçim komitesi üyeleri tarafından verilen sayısal derecelendirmeye göre hesaplanacaktır. Organizasyon / Koordinasyon Komitesi temsilcisi tadım panelinin resmi işlerini denetleyecek ve işlemlerin sorunsuz ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Katılımcı işlemcilerin / şirketlerin durumunu korumak için, tüm numunelerin bireysel derecelendirmeleri yayınlanmayacaktır. Yarışmaya katılanlar, yarışmanın sekreterliğinde veya kuruluşta sunulan örneklerin derecelendirmesine erişim talep edebilirler.
 1. Her kategoride yarışma sırasında ödüllendirilen şirketler, bu başarısını halka duyurma hakkına sahip olacaklar.
 1. Tüm katılımcılar, ödüllendirme töreni tarihi için yarışma sekreterliği tarafından zamanında bilgilendirilecektir.
 1. Ödüllerin sonuçları gazetelerde yer alacak, haber bültenlerinde yayınlanacak ve medyaya ilan edilecektir.Yarışma Sekretaryası, ödül alan firmaların ve yarışmayı düzenleyen firmanın teşvik edilmesi ve halka açıklanması için radyo ve televizyon kanalları aracılığıyla Londra Uluslararası Bal Ödülleri (LIHA 2023) sonuçlarını yayınlama sorumluluğunu üstlenmiştir.

Londra Uluslararası Bal Ödülleri (LIHA 2023)

BAL AMBALAJI YARIŞMASI

YARIŞMA

Perakende mağazaları tarafından satılan tüm markalı, işlenmiş veya işlenmemiş ballar, en iyi ambalaj ödülüne (Londra Tasarım Bal Ödülleri) katılabilir. Değerlendirilecek ürünlerde, kendi özel bilgileri etiket üzerinde doğru ve açık bir şekilde yazılmalıdır, yani tüketicilere satılmaya hazır ürünler olmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Ödüllendirilecek firmalar yarışmanın logolarını ve kazandığı ödülü, başarısını göstermek için kullanabilir. Ürünler Komite’nin her üyesi tarafından değerlendirilir. Genel derecelendirme, 100 puan üzerinden, ayrı ayrı derecelendirmelerin ağırlıklı ortalamasının sonucudur.

Ödül Kategorileri:

 • Etiket ödülü
 • Ürün genel imaj ödülü

Bu ayrı kategorilerin her biri için ödüller şunlardır:

 • PLATINUM Tasarım Bal Ödülü
 • ALTIN Tasarım Bal Ödülü,
 • GÜMÜŞ Tasarım bal Ödülü

JÜRİLER-DEĞERLENDİRİCİLER PANELİ

Değerlendirme ekibi Grafik Tasarımcılar Derneği üyelerinden oluşacaktır. Ürünler 10 jüriden oluşan büyük bir ekip tarafından değerlendirilir.

NEDEN KATILMALISINIZ?

Londra Tasarım Bal Ödülleri, her şirketin izlediği pazarlama stratejisini destekleyebilir. Muhtemel alıcılara ürünlerinizin üstünlüğünü tanıtırken, ürününüzün onaylanmış olduğunu gösterir. Bilinen gerçek şu ki, müşteriler ilk önce ürünün görünüşüne sonra fiyatına bakmaktadır. Bu, yarışmaya katılmak için başka bir nedendir, çünkü ürünün etiketindeki ödül logosu satışlarınızı artıracaktır.

KATILIM MALİYETİ

İngiltere dışındaki şirketler için katılım ücreti 250 €,

İngiltere şirketleri için katılım ücreti 250 €

NASIL KATILACAĞIM

Başvuru formunuzu ve banka havalesi makbuzunuzu e-posta ile gönderebilirsiniz:

info@londonhoneyawards.com